ADRES 
UL. ZAKOPIAŃSKA 36/1
80-139 GDAŃSK
UL.BIAŁOSKÓRY 14
09-200 SIERPC

Logo Facebook Kraftvent
Logo YouTube Kraftvent
Logo Gwarancji 100%

Kontakt

Kraftvent Logo

Zadaniem nadrzędnym obiektów służby zdrowia jest zapewnienie wysokiej czystości pomieszczeń o określonych parametrach środowiskowych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ osoby przebywające w tych pomieszczeniach (często o obniżonej odporności) nie mogą być narażone na utratę zdrowia. W praktyce oznacza to pozbawienie powietrza nawiewanego szkodliwych mikroorganizmów i grzybów chorobotwórczych. Brak przeprowadzonej dezynfekcji i nagromadzone zanieczyszczenia w kanałach wentylacyjnych mogą doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu groźnych patogenów. W praktyce ok 25% infekcji powstałych w bloku operacyjnym pochodzi ze skażonego powietrza Może to skutkować wystąpieniem groźnych powikłań pooperacyjnych. Powikłania dzielą się na wczesne i późne. Te drugie mogą występować nawet po kilku latach po zabiegu. W najlepszym wypadku zwiększają się koszty leczenia ze względu przedłużającego się pobytu w szpitalu, a w najgorszym dochodzą wysokie odszkodowania za skutki uboczne powstałe w wyniku wystąpienia zakażenia. Z kolei produkcja zanieczyszczonych wyrobów farmaceutycznych o nie właściwiej jakości może działać szkodliwe na zdrowie pacjenta. Przedostanie się nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń z powietrza podczas produkcji może wiązać się z opóźnieniem dostaw a nawet doprowadzić do nieplanowanego postoju całej linii. Jeśli skażone produkty dostaną się do organizmu pacjenta, mogą one wywołać realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego regularne czyszczenie systemów wentylacji ma istotny wpływ na jakość produkowanych leków oraz zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych u pacjentów.

CZYSZCZENIE INSTALACJI OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Logo Kraftvent