ADRES 
UL. ZAKOPIAŃSKA 36/1
80-139 GDAŃSK
UL.BIAŁOSKÓRY 14
09-200 SIERPC

Logo Facebook Kraftvent
Logo YouTube Kraftvent
Logo Gwarancji 100%

Kontakt

Kraftvent Logo

Przyczyny przestojów w zakładach produkcyjnych mogą występować sporadycznie, jednak często wiele zakładów nie jest odpowiednio przygotowanych na ten scenariusz. Aspekty związane z czystością powietrza są często bagatelizowane. Jednym z czynników ryzyka związane z czystością powietrza nieprawidłowe utrzymanie stanu kanałów wentylacyjnych. Nieczyszczona wentylacja jest jak tykająca bomba z opóźnionym zapłonem – jeśli pozostanie nieczyszczona może powodować emisję szkodliwych i niebezpiecznych substancji do linii produkcyjnej. W ten sposób można doprowadzić do wzrostów kosztów eksploatacji, nieprzewidzianych usterek w szczycie produkcji, pogorszenia stanu zdrowia pracowników, a nawet wybuch pożaru. To wszystko może powodować istotne straty finansowe, a nawet zamknięcie firmy. Ważne jest tu więc stałe monitorowanie wentylacji oraz systematyczne czyszczenie przewodów wentylacyjnych. Niewątpliwie minimalizowanie ryzyka nieplanowanych przestojów to ciągły i skomplikowany proces. Przy opracowywaniu strategii utrzymania ruchu należy przewidzieć praktykę okresowej kontroli i czyszczenia wentylacji oraz zapewnić dobry dostęp do elementów podatnych na zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie nie tylko wydłuży żywotność układu i poprawi stan powietrza lecz pozwoli uniknąć strat związanych z nieplanowanym przestojem.

CZYSZCZENIE INSTALACJI PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

Logo Kraftvent