Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

ISTOTA CZYSZCZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla wentylacji bytowej zalecane jest regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniami poniżej, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Budynki mieszkalne:

 • Dom jednorodzinny: co 3-5 lat

 • Budynki wielorodzinne: co 2-3 lata

Budynki użyteczności publicznej:

 • Biura i budynki administracyjne: co 1-2 lata

 • Szkoły i placówki oświatowe: co 1-2 lata

 • Sklepy i centra handlowe: co 1-2 lata

 • Restauracje i lokale gastronomiczne: co 3-12 miesięcy

 • Obiekty sportowe i rekreacyjne: co 1-2 lata

Budynki przemysłowe i produkcyjne:

 • Zakłady przemysłowe: co 6-12 miesięcy

 • Hotele i obiekty noclegowe: co 1-2 lata

 • Szpitale i placówki opieki zdrowotnej: co 6-12 miesięcy

 • Obiekty kulturalne i rozrywkowe: co 1-2 lata

Jak często należy czyścić wentylację mechaniczną?

Jak często należy wymieniać filtry
w wentylacji mechanicznej?

Częstotliwość wymiany filtrów w wentylacji mechanicznej zależy gównie od lokalizacji budynku, warunków klimatycznych oraz od poziomu zanieczyszczenia powietrza i może różnić się w konkretnych przypadkach. Zalecana przez nas wymiana filtrów nie powinna następować rzadziej niż dwa razy do roku – w połowie wiosny i jesieni.  Wyróżnia się dwa typy filtrów:

Filtr nawiewny - powinien być wymieniany częściej niż filtr wywiewny, ponieważ chroni wnętrze pomieszczeń przed dostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. Zazwyczaj zaleca się wymianę filtra nawiewnego co 3-6 miesięcy.

Filtr wywiewny - jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń z powietrza wewnętrznego, więc zazwyczaj jest mniej narażony na zanieczyszczenia i może być wymieniany rzadziej niż filtr nawiewny. Zalecana częstotliwość wymiany filtra wywiewnego to zazwyczaj raz na 6-12 miesięcy.

Zaleca się również wymianę filtrów po czyszczeniu wentylacji lub długim przestoju.

Koszty mogą się różnić w zależności od wielkości systemu wentylacyjnego, stopnia zanieczyszczenia oraz lokalizacji. Zazwyczaj w przypadku średniego domu jednorodzinnego lub restauracji są to koszt w zakresie kilku tysięcy złotych netto.

​​​​​​Jakie są koszty związane z czyszczeniem i dezynfekcją wentylacji mechanicznej?

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nie, zarówno w budynkach komercyjnych, jak i mieszkalnych, regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji są kluczowe dla utrzymania zdrowego i czystego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Czy regularne czyszczenie wentylacji dotyczy tylko obiektów szpitalnych?

Istnieje kilka sygnałów, które wskazują na to, że wentylacja wymaga czyszczenia:

Wzrost zanieczyszczeń w pomieszczeniach: Osad taki jak kurz i pył jest widoczny na powierzchniach, co może wskazywać na nadmierną ilość zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynku.

Obniżona wydajność: Zmniejszony przepływ, nierównomierna dystrybucja powietrza w pomieszczeniach może świadczyć o obecności przeszkód lub zabrudzeń w systemie wentylacyjnym.

Nieprzyjemne zapachy: Są trudne do usunięcia, często sugerują problemy z wentylacją, które mogą prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń.

Wzrost wilgotności w pomieszczeniach: Pleśń oraz wilgotne powietrze, może być sygnałem problemów z wentylacją, takich jak zatkane lub zabrudzone przewody wentylacyjne.

Problemy zdrowotne: Objawy takie jak: ból głowy, stany alergiczne oraz problemy z oddychaniem mogą świadczyć o konieczności czyszczenia wentylacji.

Jak rozpoznać, że wentylacja wymaga czyszczenia?

Proces ten obejmuje usuwanie zanieczyszczeń mechanicznie, za pomocą specjalistycznych urządzeń, a następnie dezynfekcję wnętrza systemu przy użyciu odpowiednich środków dezynfekcyjnych, zapewniających skuteczną eliminację bakterii, grzybów i wirusów.

Jak przebiega proces czyszczenia i dezynfekcji wentylacji mechanicznej?

Metoda na sucho – mechaniczne czyszczenie wentylacji z użyciem szczotek i odkurzaczy: Ta tradycyjna metoda polega na szczotkowaniu przewodów wentylacyjnych za pomocą specjalnych szczotek, węży i odkurzaczy. Szczotki są wprowadzane do przewodów wentylacyjnych, a następnie mechanicznie obracane, aby usunąć zanieczyszczenia. Odkurzacz jest używany równocześnie, aby wyłapać rozproszone zanieczyszczenia.

Zastosowanie: Obiekty komercyjne, Budynki mieszkalne, Służba zdrowia, Szkoły i uczelnie

Metoda na morko - Metoda ta polega na zastosowaniu środków chemicznych oraz wysokiej temperatury do rozpuszczania zanieczyszczeń wewnątrz przewodów wentylacyjnych. Środki chemiczne są wstrzykiwane do przewodów, gdzie reagują z zanieczyszczeniami, a następnie spłukiwane wodą. Ta metoda jest skuteczna w usuwaniu tłustych osadów i innych trudnych zanieczyszczeń.

Zastosowanie: Restauracje i bary, Obiekty przemysłowe, Przemysł spożywczy

Jakie są metody czyszczenia wentylacji mechanicznej?

Zorganizuj przestrzeń: Przed przybyciem ekipy do czyszczenia wentylacji warto upewnić się, że przestrzeń wokół kratek wentylacyjnych oraz innych elementów jest wolna od przeszkód.

 

Dostęp do mediów: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała dostęp do mediów, takich jak woda i prąd, jeśli będą potrzebne do przeprowadzenia prac.

 

Dostęp do pomieszczeń: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się otwory wentylacyjne

 

Zabezpiecz przed kurzem: Czyszczenie wentylacji może wygenerować kurz resztkowy, dlatego warto zabezpieczyć przedmioty i meble w pomieszczeniach, zwłaszcza te znajdujące się w pobliżu dostępu do przewodów wentylacyjnych.

 

Znajdź dokumentację: Jeśli masz dokumentację techniczną systemu wentylacji, warto ją przygotować, ponieważ może to ułatwić pracownikom ekipy zrozumienie układu oraz potencjalnych problemów.
 

Przygotowanie się do czyszczenia wentylacji nie jest wymagane, lecz pomoże zapewnić sprawną realizację prac.

Jak przygotować się do czyszczenia wentylacji?

PROCES CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOSZTY I WYCENA USŁUGI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA WENTYLACJI

Istnieje norma europejska PN-EN 15780:2011 „ Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji” – znajdziemy w niej metody i zasady czyszczenia, częstotliwość i metody kontroli oraz akceptowane poziomy czystości przewodów wentylacyjnych.

Czy istnieją normy i wytyczne dotyczące czyszczenia wentylacji mechanicznej?

Istnieje kilka zapisów mówiących o częstotliwości czyszczenia i kontroli wentylacji:
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych z dnia 29 marca 2019:

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą podlegać okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności wymaga udokumentowania.
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997:

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy musi być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia, jeśli jest dostarczane za pomocą klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej.
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012:

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą być poddawane okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów, zgodnie z zaleceniami producenta, co również wymaga udokumentowania.
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Instalacje i urządzenia wentylacyjne muszą być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Wymagane są pełna drożność i szczelność przewodów oraz urządzeń wentylacyjnych, realizacja robót konserwacyjnych i remontowych oraz kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
 

Prawo Budowlane:

Obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, w celu sprawdzenia technicznej sprawności elementów budynku, instalacji i urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

Instalacje wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej niż raz do roku.
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:

Wentylacja i klimatyzacja muszą zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wentylacji, warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych.

Czy istnieją wymogi prawne dotyczące czyszczenia wentylacji?

INNE PYTANIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA WENTYLACJI

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do czyszczenia wentylacji?

Przy wyborze firmy warto zwrócić uwagę na:

 1. Doświadczenie i referencje: Wybierz firmę z doświadczeniem w czyszczeniu wentylacji, która może udokumentować swoje osiągnięcia i pozytywne opinie klientów.

 2. Uprawnienia: Upewnij się, że firma posiada odpowiednie uprawnienia potwierdzające jej kwalifikacje i zgodność z wymaganymi standardami branżowymi.

 3. Metody i technologie: Zorientuj się, jakie metody i technologie firma stosuje podczas czyszczenia wentylacji. Wybierz firmę, która korzysta z nowoczesnych i skutecznych metod, zapewniających dokładne i kompleksowe czyszczenie.

 4. Ubezpieczenie: Sprawdź, czy firma posiada odpowiednie ubezpieczenie, które pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku czyszczenia wentylacji.

 5. Elastyczność: Wybierz firmę, która jest dostępna w dogodnych dla Ciebie terminach i może dostosować się do Twoich potrzeb i wymagań, nawet w przypadku pilnych sytuacji.

Dobór odpowiednich filtrów jest uwarunkowany zaleceniami producenta – szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi rekuperatora bądź centrali wentylacyjnej.

Jakie filtry będą odpowiednie do mojej wentylacji mechanicznej?

Co zawiera dokumentacja powykonawcza po zakończeniu usługi?

✓ Protokół powykonawczy
✓ Protokół zdawczo-odbiorczy
✓ Opis wykonywanych prac
✓ Karty charakterystyki
✓ Dokumentację zdjęciową

Oto kilka propozycji:

 1.  Wymiana filtrów powietrza jest kluczowa dla utrzymania czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz wydajności systemu wentylacji. Zalecane jest wymienianie filtrów zgodnie z instrukcjami producenta lub co najmniej raz na 3 do 6 miesięcy.
  *Dla restauratorów – Regularne czyszczenie filtrów tłuszczowych

 2.  Monitorowanie stanu wentylacji, w tym sprawdzanie, czy nie ma widocznych oznak zanieczyszczenia lub problemów, może pomóc w wykryciu ewentualnych problemów na wczesnym etapie i zapobiec większym uszkodzeniom.

 3. Czyszczenie łatwo dostępnych elementów: Nawet po profesjonalnym czyszczeniu wentylacji, warto regularnie czyścić i dezynfekować elementy, do których łatwo dostęp, takie jak kratki wentylacyjne, aby zapobiec nagromadzeniu się zanieczyszczeń.

Jak zadbać o prawidłowy stan wentylacji mechanicznej po czyszczeniu i dezynfekcji?

Czy mogę samodzielnie czyścić i dezynfekować wentylację?

Choć istnieją dostępne na rynku produkty do samodzielnego czyszczenia wentylacji, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się czyszczeniem i dezynfekcją wentylacji, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo procesu.

Cały proces można podzielić na kilka etapów:

1. Ustalenie terminu robót,

2. Zabezpieczenie terenu folią oraz tekturą falistą,

3. Diagnostyka wstępna – określenie stanu instalacji i rodzaju zabrudzenia,
4. Dobór odpowiedniej grubości włosia, chemii i czyszczenie mechaniczne kanałów,

5. Diagnostyka wtórna – kontrola po czyszczeniu,

6. Dezynfekcja oraz regulacja układu

7.Sporządzenie protokołu powykonawczego wraz z dokumentacją zdjęciową

Jak wygląda przebieg czyszczenia wentylacji kuchennej?

PRANIE TEKSTYLNYCH RĘKAWÓW WENTYLACYJYNCH

Jak przygotować tekstylne rękawy wentylacyjne do czyszczenia?

Przed czyszczeniem warto przesłać nam kartę konserwacji produktu dostarczaną przez producenta. Przed wysyłką tekstylnych rękawów wentylacyjnych istotne jest, aby upewnić się, że nie mają one przymocowanych żadnych stałych elementów, takich jak metalowy lub plastikowy kołnierz, śruby czy inne ostre części. Obecność takich elementów podczas prania może prowadzić do uszkodzenia pralnicy oraz potencjalnego zniszczenia materiału tekstylnego.

Czy otrzymam dokumentację powykonawczą dla sanepidu?

Tak, na życzenie klienta wykonujemy również protokoły powykonawcze dla sanepidu.

Jak przebiega procedura prania tekstylnych nawiewników wentylacyjnych?

Cały proces można podzielić na kilka etapów:

 1. Wstępne odkurzanie: W celu usunięcia powierzchownego kurzu, rękawy są wstępnie odkurzane i przedmuchiwane.

 2. Pranie przemysłowe: Rękawy są myte w pralce przemysłowej przy temperaturze 40°C. Sprawdzona formuła ma właściwości dezynfekujące - zwalcza bakterie, grzyby i roztocza już przy 40°C. Parametry mycia rękawów mogą się różnić w zależności od zaleceń producenta.

 3. Suszenie: Kanały rękawów są osuszane w pozycji umożliwiającej spływanie wody oraz napowietrzanie od wewnątrz.

 4. Inspekcja wizualna i transport: Po procesie mycia następuje inspekcja wizualna i wagowa, a następnie rękawy są transportowane pod adres wskazany przez klienta.

Dlaczego warto regularnie czyścić tekstylne nawiewniki?

Regularne czyszczenie nawiewników tekstylnych zapobiega gromadzeniu się kurzu, alergenów i innych zanieczyszczeń, co może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach oraz zmniejszyć ryzyko alergii i infekcji.

Jak często należy czyścić nawiewniki tekstylne?

Częstotliwość czyszczenia nawiewników zależy od warunków otoczenia, zaleceń instytucji państwowych i intensywności użytkowania systemu wentylacyjnego. Zwykle zaleca się regularne sprawdzanie stanu nawiewników i czyszczenie ich co 3-6-12 miesięcy.

Czy pranie nawiewników tekstylnych wpływa na ich wydajność?

Regularne pranie nawiewników tekstylnych może poprawić ich wydajność poprzez usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń, co pozwala na swobodniejszy przepływ powietrza przez system wentylacyjny.

Czy istnieją specjalne środki do prania nawiewników tekstylnych?

Oferujemy specjalne środki czyszczące przeznaczone do prania nawiewników tekstylnych, które są łagodne dla tkanin i skutecznie usuwają zanieczyszczenia w niskich temperaturach. W celu dobrania odpowiedniego detergentu sugerujemy się instrukcją producenta.

Czy pranie nawiewników tekstylnych może wpłynąć na ich trwałość?

Profesjonalne pranie nawiewników tekstylnych zgodnie z zaleceniami producenta nie powinno wpłynąć negatywnie na ich trwałość. Regularne czyszczenie może zapobiegać przedwczesnemu zużyciu tkaniny.

WALIDACJA FILTRÓW HEPA

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy filtrów HEPA?

Wydajność i trwałość: Filtry HEPA powinny zapewniać wysoką wydajność filtracji przy minimalnej rezygnacji z przepływu powietrza. Ponadto, powinny być trwałe i łatwe w konserwacji, aby minimalizować koszty eksploatacji i utrzymania.

Siatka ochronna: Producent powinien wyposażyć filtr w siatkę ochronną, zabezpieczającą filtr przed przypadkowym uszkodzeniem podczas montażu.

Doświadczenie i renoma: Wybierz dostawcę, który ma doświadczenie w produkcji i dostarczaniu filtrów HEPA oraz dobrą reputację na rynku. Firmy o ugruntowanej pozycji zazwyczaj oferują produkty wysokiej jakości oraz solidną obsługę klienta.

Jakość produktu: Zapoznaj się z dokumentacją. Sprawdź, czy oferowane przez dostawcę filtry HEPA spełniają odpowiednie normy jakościowe i regulacje branżowe. Upewnij się, że wszystkie filtry HEPA są zgodne z normą PN-EN 1822-1:2009, która określa warunki, jakie musi spełniać filtr powietrza.

Kiedy należy przeprowadzić badanie integralności filtrów HEPA?

Uruchamianie nowej instalacji: Badanie integralności filtrów HEPA jest zalecane podczas uruchamiania nowej instalacji lub przed pierwszym użyciem nowego systemu wentylacyjnego w celu upewnienia się, że filtry działają zgodnie z oczekiwaniami i spełniają określone standardy.

Po czyszczeniu wentylacji: Po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej zaleca się również przeprowadzenie badania integralności filtrów HEPA, aby potwierdzić, że filtry pozostają nienaruszone i nadal skutecznie usuwają zanieczyszczenia z powietrza.

Po każdorazowej wymianie filtra: Regularna wymiana filtrów HEPA jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach. Po każdej wymianie filtra zaleca się przeprowadzenie badania integralności, aby potwierdzić, że nowy filtr działa prawidłowo i skutecznie filtruje powietrze.

Jak przebiega proces walidacji filtrów HEPA?

Proces walidacji filtrów HEPA obejmuje przeprowadzenie testów, które oceniają skuteczność usuwania cząsteczek z powietrza przez filtr. Testy te mogą obejmować pomiary przepływu powietrza, skuteczność filtracji oraz ocenę szczelności.

Jak często należy przeprowadzać walidację filtrów HEPA?

Częstotliwość walidacji filtrów HEPA zależy od rodzaju urządzenia i warunków środowiskowych, w których są używane. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie walidacji co 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Czym jest usługa walidacji filtrów HEPA?

Usługa walidacji filtrów HEPA to proces oceny i potwierdzenia skuteczności działania filtrów w systemach wentylacyjnych oraz urządzeniach oczyszczających powietrze.

Dlaczego warto przeprowadzić walidację filtrów HEPA?

Walidacja filtrów HEPA pozwala potwierdzić, czy filtry są w stanie efektywnie usuwać z powietrza cząsteczki o wielkości mikroorganizmów, alergenów i innych zanieczyszczeń. Walidacja pozwala wykryć następujące wady:

 • uszkodzenie filtrów podczas transportu uszkodzenie filtrów podczas montażu
 • nieszczelność spowodowana nierównomiernym rozłożeniem nacisku uszczelki
 • nieszczelność spowodowana zbyt długim okresem eksploatacji

Czy walidacja filtrów HEPA jest konieczna w każdym przypadku?

Walidacja filtrów HEPA może być konieczna ze względu na rodzaj występowania filtrów np. w przypadku środowisk wymagających szczególnie wysokiej jakości powietrza, takich jak laboratoria, szpitale czy zakłady produkcyjne.

Czy walidacja filtrów HEPA wymaga specjalistycznego sprzętu?

Tak, przeprowadzenie kompleksowej walidacji filtrów HEPA wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz wykwalifikowanego personelu, który potrafi przeprowadzić testy zgodnie z odpowiednimi standardami.

Jakie informacje potrzebne są do wyceny czyszczenia wentylacji?

Aby dokonać wyceny czyszczenia wentylacji, będziemy potrzebować kilku kluczowych informacji:

 

 • Rozmiar układu: wielość systemu wentylacji ma wpływ na zakres prac i czas potrzebny do ich wykonania. Pomocna jest informacja na temat zakresu prac (np. czyszczenie samych kanałów czy również central) kanałów z wypisaniem ilości

 • Typ instalacji: Czy to wentylacja bytowa, rekuperacyjna (domy jednorodzinne), przemysłowa czy restauracyjna itd. Różne typy instalacji mogą wymagać różnych metod czyszczenia i różnych narzędzi.

 • Dokumentacja techniczna: Informacje zawarte w dokumentacji technicznej, takie jak plany instalacji, specyfikacje techniczne oraz wcześniejsze raporty i dokumenty dotyczące konserwacji,

 

 • Rodzaj zanieczyszczeń: Informacje na temat rodzaju i stopnia zabrudzenia instalacji, czyli jakie jest przeznaczenie instalacji i kiedy odbyło się ostanie czyszczenie.

 

 • Dostępność instalacji: Czy instalacja jest łatwo dostępna, jaka jest wysokość instalacji, czy istnieje możliwość udostępnienia podnośnika.

 • Lokalizacja: Miejsce, gdzie znajduje się obiekt z wentylacją.

 • Specjalne wymagania: Czy istnieją specjalne wymagania klienta, na przykład dotyczące używanych środków czyszczących, BHP, terminów realizacji czy godzin pracy.

 

 • Dodatkowe usługi: Czy klient wymaga również dezynfekcji, wymiany filtrów, zabezpieczenia czujek pożarowych, instalacji klap rewizyjnych, badań mikrobiologicznych, zdejmowania kasetonów

Czy walidacja filtrów HEPA zapewnia pełną ochronę przed zanieczyszczeniami?

Walidacja filtrów HEPA może potwierdzić, że filtry działają zgodnie z określonymi standardami, ale nie zapewnia one pełnej ochrony przed zanieczyszczeniami. Ważne jest również regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jak przechowywać filtry HEPA przed ich montażem i walidacją?

Filtry wysokoskuteczne należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Oto kilka wskazówek dotyczące przechowywania filtrów HEPA:

Dbaj o czystość: Upewnij się, że filtry HEPA są przechowywane w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Chroń przed wilgocią: Filtry HEPA powinny być przechowywane w suchym środowisku, aby uniknąć wilgoci, która może prowadzić do wzrostu pleśni i obniżenia skuteczności filtracji.

Chroń przed uszkodzeniem: Zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemicznymi.

Czas potrzebny na czyszczenie wentylacji zależy od wielu czynników, takich jak wielkość systemu wentylacyjnego, stopień zabrudzenia, dostępność do przewodów i urządzeń oraz używane metody czyszczenia.

 • Czyszczenie rekuperacji w domu jednorodzinnymi może zająć od 3 do 6 godzin

 • Czyszczenie wentylacji wyciągowej w restauracji może zając od 4 do 8 godzin
   

Natomiast dla większych budynków, takich jak biurowce, szpitale czy obiekty przemysłowe, proces ten może trwać dłużej, nawet kilka miesięcy.

Ile czasu trwa czyszczenie wentylacji?

Pranie nawiewników

Czyszczenie Wentylacji

Walidacja Filtrów HEPA

Pranie nawiewników

Czyszczenie Wentylacji

Walidacja Filtrów HEPA

Te czynniki wpływają na koszt usług:
 

Wielkość systemu Im większy system wentylacji, tym większy koszt usługi.

 

Stopień zabrudzenia: Im bardziej zabrudzony system, tym wyższy koszt usługi.

 

Dostęp: Im trudniejszy dostęp do kanałów, tym wyższy koszt usługi.

 

Metoda czyszczenia: Różne metody czyszczenia, mogą różnić się kosztem. Czyszczenie wentylacji metodą na mokro zwykle jest droższe od czyszczenia na sucho.

 

Dodatkowe usługi: Dodatkowe usługi, takie jak zabezpieczenie czujek przeciwpożarowych, montaż klap rewizyjnych, wymiana filtrów, mogą również wpłynąć koszt czyszczenia wentylacji.

Od czego zależy koszt czyszczenia wentylacji?

Pytanie

Odpowiedź

Dla wentylacji bytowej zalecane jest regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniami poniżej, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 1. Budynki mieszkalne:
  • Dom jednorodzinny: co 3-5 lat
  • Budynki wielorodzinne: co 2-3 lata
    
 2. Budynki użyteczności publicznej:
  • Biura i budynki administracyjne: co 1-2 lata
  • Szkoły i placówki oświatowe: co 1-2 lata
  • Sklepy i centra handlowe: co 1-2 lata
  • Restauracje i lokale gastronomiczne: co 3-12 miesięcy
  • Obiekty sportowe i rekreacyjne: co 1-2 lata
    
 3. Budynki przemysłowe i produkcyjne:
  • Zakłady przemysłowe: co 6-12 miesięcy
  • Hotele i obiekty noclegowe: co 1-2 lata
  • Szpitale i placówki opieki zdrowotnej: co 6-12 miesięcy
  • Obiekty kulturalne i rozrywkowe: co 1-2 lata

Jak często należy czyścić wentylację?

Kilka powodów dlaczego warto czyścić wentylację w gastronomii:

 1. Zapobieganie pożarom: Nagromadzone tłuszcze i zanieczyszczenia w przewodach wentylacyjnych mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe,
 2. Zachowanie higieny: Czysta wentylacja zapewnia higieniczne warunki pracy w kuchni, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów sanitarnych.
 3. Zdrowie pracowników: Regularne czyszczenie wentylacji może pomóc w redukcji emisji zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy zdrowia i komfortu pracowników.
 4. Zapobieganie awariom: Nagromadzony tłuszcz może prowadzić do jego uszkodzenia wirnika i konieczności naprawy lub wymiany części na nową.
 5. Zachowanie jakości potraw: Czysta wentylacja pomaga w utrzymaniu jakości potraw poprzez eliminację nieprzyjemnych zapachów, które mogą przenikać do potraw.
 6. Zgodność z przepisami: W przypadku gdy dojdzie do poważnych uchybień, wizyta Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego może odbyć się bez zapowiedzi. Inspektorat ma prawo nałożyć poważniejsze kary a nawet unieruchomić lokal.

Dlaczego czyszczenie wentylacji w gastronomii jest szczególnie ważne?

Poinformuj personel: Poinformuj personel restauracji o planowanym czyszczeniu wentylacji i ustal, kto zostanie podczas wykonywania prac.

 

Przygotuj kuchnię: Uporządkuj kuchnię i usuń wszelkie zbędne przedmioty z nad okapów. Wyłącz urządzenia kuchenne, które mogą przeszkadzać w procesie czyszczenia.

 

Zabezpiecz kuchnię: Zabezpiecz wyposażenie kuchenne, takie jak piece, grille czy fryturę, aby uniknąć dostania się do nich zabrudzeń podczas czyszczenia wentylacji. Możesz pokryć je folią lub specjalnymi osłonami.

 

Udostępnij wentylator: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała łatwy dostęp do wentylatora. Warto pomyśleć o pozwoleniu od administratora budynku na prowadzenie prac.

Jak przygotować się do czyszczenia wentylacji w gastronomii?

W zależności od rodzaju działalności gastronomicznej oraz intensywności użytkowania kuchni, czyszczenie wentylacji odbywa się zwykle w granicach przedziałów podobnych do tych zalecanych w normach międzynarodowych, czyli co 1-3-6 miesięcy, jednak nie mniej niż raz w roku. Szczegóły dot. wymogu czyszczenia wentylacji kuchennych zawarte są w Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Jak często należy czyścić wentylację mechaniczną w gastronomii?

Kilka powodów dlaczego warto czyścić wentylację w gastronomii:

 

Zapobieganie pożarom: Nagromadzone tłuszcze i zanieczyszczenia w przewodach wentylacyjnych mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe,
 

Zachowanie higieny: Czysta wentylacja zapewnia higieniczne warunki pracy w kuchni, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów sanitarnych.
 

Zdrowie pracowników: Regularne czyszczenie wentylacji może pomóc w redukcji emisji zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy zdrowia i komfortu pracowników.
 

Zapobieganie awariom: Nagromadzony tłuszcz może prowadzić do jego uszkodzenia wirnika i konieczności naprawy lub wymiany części na nową.
 

Zachowanie jakości potraw: Czysta wentylacja pomaga w utrzymaniu jakości potraw poprzez eliminację nieprzyjemnych zapachów, które mogą przenikać do potraw.
 

Zgodność z przepisami: W przypadku gdy dojdzie do poważnych uchybień, wizyta Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego może odbyć się bez zapowiedzi. Inspektorat ma prawo nałożyć poważniejsze kary a nawet unieruchomić lokal.

Dlaczego czyszczenie wentylacji w gastronomii jest szczególnie ważne?

CZYSZCZENIE WENTYLACJI W GASTRONOMII

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Nie, nawet gdy system wentylacji działa bez problemów, regularne czyszczenie i dezynfekcja są ważne dla utrzymania zdrowego i czystego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Czy czyszczenie wentylacji jest konieczne tylko, jeśli wystąpią z nią problemy?

Dezynfekcja wentylacji mechanicznej mogą pomóc w redukcji alergenów, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób, poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zmniejszeniu ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.

Jakie są korzyści wynikające z dezynfekcji wentylacji mechanicznej?

Niedrożna instalacja wentylacyjna to poważny problem dla użytkowników budynku. Efektem złego stanu wentylacji mogą być następujące objawy zdrowotne: problemy z oddychaniem, zapalenie spojówek, nasilające się objawy alergii, problemy z koncentracją i wiele innych.
Innymi skutkami są również:

 • zła jakość powietrza wewnętrznego

 • głośna praca całej instalacji

 • zwiększona wilgotność powietrza

 • zagrzybienie instalacji

 • zaburzenie przepływu powietrza

 • zwiększenie kosztów zużycia energii

 • zwiększone ryzyko wystąpienia awarii

 • pogorszenie wymiany ciepła

 • niska temperatura nawiewu zimą

Czym grozi długo nieczyszczona wentylacja?

Regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej pomagają zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń, pyłków, pleśni i bakterii, które mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem oraz obniżenia wydajności systemu HVAC.

​​​​​​Dlaczego warto regularnie czyścić wentylację mechaniczną?

ISTOTA CZYSZCZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Częstotliwość wymiany filtrów w wentylacji mechanicznej zależy gównie od lokalizacji budynku, warunków klimatycznych oraz od poziomu zanieczyszczenia powietrza i może różnić się w konkretnych przypadkach. Zalecana przez nas wymiana filtrów nie powinna następować rzadziej niż dwa razy do roku – w połowie wiosny i jesieni.  Wyróżnia się dwa typy filtrów:

Filtr nawiewny - powinien być wymieniany częściej niż filtr wywiewny, ponieważ chroni wnętrze pomieszczeń przed dostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. Zazwyczaj zaleca się wymianę filtra nawiewnego co 3-6 miesięcy.

Filtr wywiewny - jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń z powietrza wewnętrznego, więc zazwyczaj jest mniej narażony na zanieczyszczenia i może być wymieniany rzadziej niż filtr nawiewny. Zalecana częstotliwość wymiany filtra wywiewnego to zazwyczaj raz na 6-12 miesięcy.

Zaleca się również wymianę filtrów po czyszczeniu wentylacji lub długim przestoju.

Jak często należy wymieniać filtry w wentylacji mechanicznej?

Dla wentylacji bytowej zalecane jest regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniami poniżej, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Budynki mieszkalne:

 • Dom jednorodzinny: co 3-5 lat
 • Budynki wielorodzinne: co 2-3 lata
   

Budynki użyteczności publicznej:

 • Biura i budynki administracyjne: co 1-2 lata
 • Szkoły i placówki oświatowe: co 1-2 lata
 • Sklepy i centra handlowe: co 1-2 lata
 • Restauracje i lokale gastronomiczne: co 3-12 miesięcy
 • Obiekty sportowe i rekreacyjne: co 1-2 lata
   

Budynki przemysłowe i produkcyjne:

 • Zakłady przemysłowe: co 6-12 miesięcy
 • Hotele i obiekty noclegowe: co 1-2 lata
 • Szpitale i placówki opieki zdrowotnej: co 6-12 miesięcy
 • Obiekty kulturalne i rozrywkowe: co 1-2 lata

Jak często należy czyścić wentylację mechaniczną?

Koszty mogą się różnić w zależności od wielkości systemu wentylacyjnego, stopnia zanieczyszczenia oraz lokalizacji. Zazwyczaj w przypadku średniego domu jednorodzinnego lub restauracji są to koszt w zakresie kilku tysięcy złotych netto.

​​​​​​Jakie są koszty związane z czyszczeniem i dezynfekcją wentylacji mechanicznej?

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nie, nawet gdy system wentylacji działa bez problemów, regularne czyszczenie i dezynfekcja są ważne dla utrzymania zdrowego i czystego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Czy czyszczenie wentylacji jest konieczne tylko wtedy, gdy występują z nią problemy?

Częstotliwość wymiany filtrów w wentylacji mechanicznej zależy gównie od lokalizacji budynku, warunków klimatycznych oraz od poziomu zanieczyszczenia powietrza i może różnić się w konkretnych przypadkach. Zalecana przez nas wymiana filtrów nie powinna następować rzadziej niż dwa razy do roku – w połowie wiosny i jesieni.  Wyróżnia się dwa typy filtrów:

Filtr nawiewny - powinien być wymieniany częściej niż filtr wywiewny, ponieważ chroni wnętrze pomieszczeń przed dostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. Zazwyczaj zaleca się wymianę filtra nawiewnego co 3-6 miesięcy.

Filtr wywiewny - jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń z powietrza wewnętrznego, więc zazwyczaj jest mniej narażony na zanieczyszczenia i może być wymieniany rzadziej niż filtr nawiewny. Zalecana częstotliwość wymiany filtra wywiewnego to zazwyczaj raz na 6-12 miesięcy.

Zaleca się również wymianę filtrów po czyszczeniu wentylacji lub długim przestoju.

Jak często należy czyścić wentylację?

Co jeśli moja wentylacja nie była czyszczona przez długi czas?

Nie, zarówno w budynkach komercyjnych, jak i mieszkalnych, regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji są kluczowe dla utrzymania zdrowego i czystego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Czy regularne czyszczenie wentylacji dotyczy tylko obiektów szpitalnych?

Istnieje kilka sygnałów, które wskazują na to, że wentylacja wymaga czyszczenia:

Wzrost zanieczyszczeń w pomieszczeniach: Osad taki jak kurz i pył jest widoczny na powierzchniach, co może wskazywać na nadmierną ilość zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynku.

Obniżona wydajność: Zmniejszony przepływ, nierównomierna dystrybucja powietrza w pomieszczeniach może świadczyć o obecności przeszkód lub zabrudzeń w systemie wentylacyjnym.

Nieprzyjemne zapachy: Są trudne do usunięcia, często sugerują problemy z wentylacją, które mogą prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń.

Wzrost wilgotności w pomieszczeniach: Pleśń oraz wilgotne powietrze, może być sygnałem problemów z wentylacją, takich jak zatkane lub zabrudzone przewody wentylacyjne.

Problemy zdrowotne: Objawy takie jak: ból głowy, stany alergiczne oraz problemy z oddychaniem mogą świadczyć o konieczności czyszczenia wentylacji.

Jak rozpoznać, że wentylacja wymaga czyszczenia?

Proces ten obejmuje usuwanie zanieczyszczeń mechanicznie, za pomocą specjalistycznych urządzeń, a następnie dezynfekcję wnętrza systemu przy użyciu odpowiednich środków dezynfekcyjnych, zapewniających skuteczną eliminację bakterii, grzybów i wirusów.

Jak przebiega proces czyszczenia i dezynfekcji wentylacji mechanicznej?

Metoda na sucho – mechaniczne czyszczenie wentylacji z użyciem szczotek i odkurzaczy: Ta tradycyjna metoda polega na szczotkowaniu przewodów wentylacyjnych za pomocą specjalnych szczotek, węży i odkurzaczy. Szczotki są wprowadzane do przewodów wentylacyjnych, a następnie mechanicznie obracane, aby usunąć zanieczyszczenia. Odkurzacz jest używany równocześnie, aby wyłapać rozproszone zanieczyszczenia.

Zastosowanie: Obiekty komercyjne, Budynki mieszkalne, Służba zdrowia, Szkoły i uczelnie

Metoda na morko - Metoda ta polega na zastosowaniu środków chemicznych oraz wysokiej temperatury do rozpuszczania zanieczyszczeń wewnątrz przewodów wentylacyjnych. Środki chemiczne są wstrzykiwane do przewodów, gdzie reagują z zanieczyszczeniami, a następnie spłukiwane wodą. Ta metoda jest skuteczna w usuwaniu tłustych osadów i innych trudnych zanieczyszczeń.

Zastosowanie: Restauracje i bary, Obiekty przemysłowe, Przemysł spożywczy

Jakie są metody czyszczenia wentylacji mechanicznej?

Zorganizuj przestrzeń: Przed przybyciem ekipy do czyszczenia wentylacji warto upewnić się, że przestrzeń wokół kratek wentylacyjnych oraz innych elementów jest wolna od przeszkód.

 

Dostęp do mediów: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała dostęp do mediów, takich jak woda i prąd, jeśli będą potrzebne do przeprowadzenia prac.

 

Dostęp do pomieszczeń: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się otwory wentylacyjne

 

Zabezpiecz przed kurzem: Czyszczenie wentylacji może wygenerować kurz resztkowy, dlatego warto zabezpieczyć przedmioty i meble w pomieszczeniach, zwłaszcza te znajdujące się w pobliżu dostępu do przewodów wentylacyjnych.

 

Znajdź dokumentację: Jeśli masz dokumentację techniczną systemu wentylacji, warto ją przygotować, ponieważ może to ułatwić pracownikom ekipy zrozumienie układu oraz potencjalnych problemów.
 

Przygotowanie się do czyszczenia wentylacji nie jest wymagane, lecz pomoże zapewnić sprawną realizację prac.

Jak przygotować się do czyszczenia wentylacji?

PROCES CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOSZTY I WYCENA USŁUGI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA WENTYLACJI

Istnieje norma europejska PN-EN 15780:2011 „ Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji” – znajdziemy w niej metody i zasady czyszczenia, częstotliwość i metody kontroli oraz akceptowane poziomy czystości przewodów wentylacyjnych.

Czy istnieją normy i wytyczne dotyczące czyszczenia wentylacji mechanicznej?

Istnieje kilka zapisów mówiących o częstotliwości czyszczenia i kontroli wentylacji:
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych z dnia 29 marca 2019:

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą podlegać okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokonanie tych czynności wymaga udokumentowania.
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997:

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy musi być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia, jeśli jest dostarczane za pomocą klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej.
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012:

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą być poddawane okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów, zgodnie z zaleceniami producenta, co również wymaga udokumentowania.
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Instalacje i urządzenia wentylacyjne muszą być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Wymagane są pełna drożność i szczelność przewodów oraz urządzeń wentylacyjnych, realizacja robót konserwacyjnych i remontowych oraz kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
 

Prawo Budowlane:

Obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, w celu sprawdzenia technicznej sprawności elementów budynku, instalacji i urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

Instalacje wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej niż raz do roku.
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:

Wentylacja i klimatyzacja muszą zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wentylacji, warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych.

Czy istnieją wymogi prawne dotyczące czyszczenia wentylacji?

INNE PYTANIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA WENTYLACJI

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do czyszczenia wentylacji?

Przy wyborze firmy warto zwrócić uwagę na:

 

 1. Doświadczenie i referencje: Wybierz firmę z doświadczeniem w czyszczeniu wentylacji, która może udokumentować swoje osiągnięcia i pozytywne opinie klientów.
   
 2. Uprawnienia: Upewnij się, że firma posiada odpowiednie uprawnienia potwierdzające jej kwalifikacje i zgodność z wymaganymi standardami branżowymi.
   
 3. Metody i technologie: Zorientuj się, jakie metody i technologie firma stosuje podczas czyszczenia wentylacji. Wybierz firmę, która korzysta z nowoczesnych i skutecznych metod, zapewniających dokładne i kompleksowe czyszczenie.
   
 4. Ubezpieczenie: Sprawdź, czy firma posiada odpowiednie ubezpieczenie, które pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku czyszczenia wentylacji.
   
 5. Elastyczność: Wybierz firmę, która jest dostępna w dogodnych dla Ciebie terminach i może dostosować się do Twoich potrzeb i wymagań, nawet w przypadku pilnych sytuacji.

Dobór odpowiednich filtrów jest uwarunkowany zaleceniami producenta – szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi rekuperatora bądź centrali wentylacyjnej.

Jakie filtry będą odpowiednie do mojej wentylacji mechanicznej?

Co zawiera dokumentacja powykonawcza po zakończeniu usługi?

✓ Protokół powykonawczy
✓ Protokół zdawczo-odbiorczy
✓ Opis wykonywanych prac
✓ Karty charakterystyki
✓ Dokumentację zdjęciową

Oto kilka propozycji:

 1.  Wymiana filtrów powietrza jest kluczowa dla utrzymania czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz wydajności systemu wentylacji. Zalecane jest wymienianie filtrów zgodnie z instrukcjami producenta lub co najmniej raz na 3 do 6 miesięcy.
  *Dla restauratorów – Regularne czyszczenie filtrów tłuszczowych

   
 2.  Monitorowanie stanu wentylacji, w tym sprawdzanie, czy nie ma widocznych oznak zanieczyszczenia lub problemów, może pomóc w wykryciu ewentualnych problemów na wczesnym etapie i zapobiec większym uszkodzeniom.
   
 3. Czyszczenie łatwo dostępnych elementów: Nawet po profesjonalnym czyszczeniu wentylacji, warto regularnie czyścić i dezynfekować elementy, do których łatwo dostęp, takie jak kratki wentylacyjne, aby zapobiec nagromadzeniu się zanieczyszczeń.

Jak zadbać o prawidłowy stan wentylacji mechanicznej po czyszczeniu i dezynfekcji?

Czy mogę samodzielnie czyścić i dezynfekować wentylację?

Choć istnieją dostępne na rynku produkty do samodzielnego czyszczenia wentylacji, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się czyszczeniem i dezynfekcją wentylacji, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo procesu.

Cały proces można podzielić na kilka etapów:

1. Ustalenie terminu robót,

2. Zabezpieczenie terenu folią oraz tekturą falistą,

3. Diagnostyka wstępna – określenie stanu instalacji i rodzaju zabrudzenia,

4. Dobór odpowiedniej grubości włosia, chemii i czyszczenie mechaniczne kanałów,

5. Diagnostyka wtórna – kontrola po czyszczeniu,

6. Dezynfekcja oraz regulacja układu ,

7. Sporządzenie protokołu powykonawczego wraz z dokumentacją zdjęciową

Jak wygląda przebieg czyszczenia wentylacji kuchennej?

PRANIE TEKSTYLNYCH RĘKAWÓW WENTYLACYJYNCH

Jak przygotować tekstylne rękawy wentylacyjne do czyszczenia?

Przed czyszczeniem warto przesłać nam kartę konserwacji produktu dostarczaną przez producenta. Przed wysyłką tekstylnych rękawów wentylacyjnych istotne jest, aby upewnić się, że nie mają one przymocowanych żadnych stałych elementów, takich jak metalowy lub plastikowy kołnierz, śruby czy inne ostre części. Obecność takich elementów podczas prania może prowadzić do uszkodzenia pralnicy oraz potencjalnego zniszczenia materiału tekstylnego.

Czy otrzymam dokumentację powykonawczą dla sanepidu?

Tak, na życzenie klienta wykonujemy również protokoły powykonawcze dla sanepidu.

Jak przebiega procedura prania tekstylnych nawiewników wentylacyjnych?

Cały proces można podzielić na kilka etapów:

 1. Wstępne odkurzanie: W celu usunięcia powierzchownego kurzu, rękawy są wstępnie odkurzane i przedmuchiwane.
   
 2. Pranie przemysłowe: Rękawy są myte w pralce przemysłowej przy temperaturze 40°C. Sprawdzona formuła ma właściwości dezynfekujące - zwalcza bakterie, grzyby i roztocza już przy 40°C. Parametry mycia rękawów mogą się różnić w zależności od zaleceń producenta.
   
 3. Suszenie: Kanały rękawów są osuszane w pozycji umożliwiającej spływanie wody oraz napowietrzanie od wewnątrz.
   
 4. Inspekcja wizualna i transport: Po procesie mycia następuje inspekcja wizualna i wagowa, a następnie rękawy są transportowane pod adres wskazany przez klienta.

Dlaczego warto regularnie czyścić tekstylne nawiewniki?

Regularne czyszczenie nawiewników tekstylnych zapobiega gromadzeniu się kurzu, alergenów i innych zanieczyszczeń, co może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach oraz zmniejszyć ryzyko alergii i infekcji.

Jak często należy czyścić nawiewniki tekstylne?

Częstotliwość czyszczenia nawiewników zależy od warunków otoczenia, zaleceń instytucji państwowych i intensywności użytkowania systemu wentylacyjnego. Zwykle zaleca się regularne sprawdzanie stanu nawiewników i czyszczenie ich co
3-6-12 miesięcy.

Czy pranie nawiewników tekstylnych wpływa na ich wydajność?

Regularne pranie nawiewników tekstylnych może poprawić ich wydajność poprzez usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń, co pozwala na swobodniejszy przepływ powietrza przez system wentylacyjny.

Czy istnieją specjalne środki do prania nawiewników tekstylnych?

Oferujemy specjalne środki czyszczące przeznaczone do prania nawiewników tekstylnych, które są łagodne dla tkanin i skutecznie usuwają zanieczyszczenia w niskich temperaturach. W celu dobrania odpowiedniego detergentu sugerujemy się instrukcją producenta.

Czy pranie nawiewników tekstylnych może wpłynąć na ich trwałość?

Profesjonalne pranie nawiewników tekstylnych zgodnie z zaleceniami producenta nie powinno wpłynąć negatywnie na ich trwałość. Regularne czyszczenie może zapobiegać przedwczesnemu zużyciu tkaniny.

WALIDACJA FILTRÓW HEPA

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy filtrów HEPA?

Wydajność i trwałość: Filtry HEPA powinny zapewniać wysoką wydajność filtracji przy minimalnej rezygnacji z przepływu powietrza. Ponadto, powinny być trwałe i łatwe w konserwacji, aby minimalizować koszty eksploatacji i utrzymania.

Siatka ochronna: Producent powinien wyposażyć filtr w siatkę ochronną, zabezpieczającą filtr przed przypadkowym uszkodzeniem podczas montażu.

Doświadczenie i renoma: Wybierz dostawcę, który ma doświadczenie w produkcji i dostarczaniu filtrów HEPA oraz dobrą reputację na rynku. Firmy o ugruntowanej pozycji zazwyczaj oferują produkty wysokiej jakości oraz solidną obsługę klienta.

Jakość produktu: Zapoznaj się z dokumentacją. Sprawdź, czy oferowane przez dostawcę filtry HEPA spełniają odpowiednie normy jakościowe i regulacje branżowe. Upewnij się, że wszystkie filtry HEPA są zgodne z normą PN-EN 1822-1:2009, która określa warunki, jakie musi spełniać filtr powietrza.

Kiedy należy przeprowadzić badanie integralności filtrów HEPA?

Uruchamianie nowej instalacji: Badanie integralności filtrów HEPA jest zalecane podczas uruchamiania nowej instalacji lub przed pierwszym użyciem nowego systemu wentylacyjnego w celu upewnienia się, że filtry działają zgodnie z oczekiwaniami i spełniają określone standardy.

Po czyszczeniu wentylacji: Po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej zaleca się również przeprowadzenie badania integralności filtrów HEPA, aby potwierdzić, że filtry pozostają nienaruszone i nadal skutecznie usuwają zanieczyszczenia z powietrza.

Po każdorazowej wymianie filtra: Regularna wymiana filtrów HEPA jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach. Po każdej wymianie filtra zaleca się przeprowadzenie badania integralności, aby potwierdzić, że nowy filtr działa prawidłowo i skutecznie filtruje powietrze.

Jak przebiega proces walidacji filtrów HEPA?

Proces walidacji filtrów HEPA obejmuje przeprowadzenie testów, które oceniają skuteczność usuwania cząsteczek z powietrza przez filtr. Testy te mogą obejmować pomiary przepływu powietrza, skuteczność filtracji oraz ocenę szczelności.

Jak często należy przeprowadzać walidację filtrów HEPA?

Częstotliwość walidacji filtrów HEPA zależy od rodzaju urządzenia i warunków środowiskowych, w których są używane. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie walidacji co 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Czym jest usługa walidacji filtrów HEPA?

Usługa walidacji filtrów HEPA to proces oceny i potwierdzenia skuteczności działania filtrów w systemach wentylacyjnych oraz urządzeniach oczyszczających powietrze.

Dlaczego warto przeprowadzić walidację filtrów HEPA?

Walidacja filtrów HEPA pozwala potwierdzić, czy filtry są w stanie efektywnie usuwać z powietrza cząsteczki o wielkości mikroorganizmów, alergenów i innych zanieczyszczeń. Walidacja pozwala wykryć następujące wady:

 • uszkodzenie filtrów podczas transportu uszkodzenie filtrów podczas montażu
 • nieszczelność spowodowana nierównomiernym rozłożeniem nacisku uszczelki
 • nieszczelność spowodowana zbyt długim okresem eksploatacji

Czy walidacja filtrów HEPA jest konieczna w każdym przypadku?

Walidacja filtrów HEPA może być konieczna ze względu na rodzaj występowania filtrów np. w przypadku środowisk wymagających szczególnie wysokiej jakości powietrza, takich jak laboratoria, szpitale czy zakłady produkcyjne.

Czy walidacja filtrów HEPA wymaga specjalistycznego sprzętu?

Tak, przeprowadzenie kompleksowej walidacji filtrów HEPA wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz wykwalifikowanego personelu, który potrafi przeprowadzić testy zgodnie z odpowiednimi standardami.

Czy walidacja filtrów HEPA zapewnia pełną ochronę przed zanieczyszczeniami?

Walidacja filtrów HEPA może potwierdzić, że filtry działają zgodnie z określonymi standardami, ale nie zapewnia one pełnej ochrony przed zanieczyszczeniami. Ważne jest również regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jak przechowywać filtry HEPA przed ich montażem i walidacją?

Filtry wysokoskuteczne należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Oto kilka wskazówek dotyczące przechowywania filtrów HEPA:

Dbaj o czystość: Upewnij się, że filtry HEPA są przechowywane w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Chroń przed wilgocią: Filtry HEPA powinny być przechowywane w suchym środowisku, aby uniknąć wilgoci, która może prowadzić do wzrostu pleśni i obniżenia skuteczności filtracji.

Chroń przed uszkodzeniem: Zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemicznymi.

Czas potrzebny na czyszczenie wentylacji zależy od wielu czynników, takich jak wielkość systemu wentylacyjnego, stopień zabrudzenia, dostępność do przewodów i urządzeń oraz używane metody czyszczenia.

 • Czyszczenie rekuperacji w domu jednorodzinnymi może zająć od 3 do 6 godzin
 • Czyszczenie wentylacji wyciągowej w restauracji może zając od 4 do 8 godzin
   

Natomiast dla większych budynków, takich jak biurowce, szpitale czy obiekty przemysłowe, proces ten może trwać dłużej, nawet kilka miesięcy.

Ile czasu trwa czyszczenie wentylacji?

Aby dokonać wyceny czyszczenia wentylacji, będziemy potrzebować kilku kluczowych informacji:

 

 • Rozmiar układu: wielość systemu wentylacji ma wpływ na zakres prac i czas potrzebny do ich wykonania. Pomocna jest informacja na temat zakresu prac (np. czyszczenie samych kanałów czy również central) kanałów z wypisaniem ilości
   
 • Typ instalacji: Czy to wentylacja bytowa, rekuperacyjna (domy jednorodzinne), przemysłowa czy restauracyjna itd. Różne typy instalacji mogą wymagać różnych metod czyszczenia i różnych narzędzi.
   
 • Dokumentacja techniczna: Informacje zawarte w dokumentacji technicznej, takie jak plany instalacji, specyfikacje techniczne oraz wcześniejsze raporty i dokumenty dotyczące konserwacji,

 

 • Rodzaj zanieczyszczeń: Informacje na temat rodzaju i stopnia zabrudzenia instalacji, czyli jakie jest przeznaczenie instalacji i kiedy odbyło się ostanie czyszczenie.

 

 • Dostępność instalacji: Czy instalacja jest łatwo dostępna, jaka jest wysokość instalacji, czy istnieje możliwość udostępnienia podnośnika.
   
 • Lokalizacja: Miejsce, gdzie znajduje się obiekt z wentylacją.
   
 • Specjalne wymagania: Czy istnieją specjalne wymagania klienta, na przykład dotyczące używanych środków czyszczących, BHP, terminów realizacji czy godzin pracy.

 

 • Dodatkowe usługi: Czy klient wymaga również dezynfekcji, wymiany filtrów, zabezpieczenia czujek pożarowych, instalacji klap rewizyjnych, badań mikrobiologicznych, zdejmowania kasetonów

Jakie informacje potrzebne są do wyceny czyszczenia wentylacji?

Pytanie

Odpowiedź

Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent


ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc

Kraftvent Logo

Poinformuj personel: Poinformuj personel restauracji o planowanym czyszczeniu wentylacji i ustal, kto zostanie podczas wykonywania prac.

 

Przygotuj kuchnię: Uporządkuj kuchnię i usuń wszelkie zbędne przedmioty z nad okapów. Wyłącz urządzenia kuchenne, które mogą przeszkadzać w procesie czyszczenia.

 

Zabezpiecz kuchnię: Zabezpiecz wyposażenie kuchenne, takie jak piece, grille czy fryturę, aby uniknąć dostania się do nich zabrudzeń podczas czyszczenia wentylacji. Możesz pokryć je folią lub specjalnymi osłonami.

 

Udostępnij wentylator: Upewnij się, że ekipa czyszcząca będzie miała łatwy dostęp do wentylatora. Warto pomyśleć o pozwoleniu od administratora budynku na prowadzenie prac.

Jak przygotować się do czyszczenia wentylacji w gastronomii?

W zależności od rodzaju działalności gastronomicznej oraz intensywności użytkowania kuchni, czyszczenie wentylacji odbywa się zwykle w granicach przedziałów podobnych do tych zalecanych w normach międzynarodowych, czyli co 1-3-6 miesięcy, jednak nie mniej niż raz w roku. Szczegóły dot. wymogu czyszczenia wentylacji kuchennych zawarte są w Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Jak często należy czyścić wentylację mechaniczną w gastronomii?

Kilka powodów dlaczego warto czyścić wentylację w gastronomii:

 

 1. Zapobieganie pożarom: Nagromadzone tłuszcze i zanieczyszczenia w przewodach wentylacyjnych mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe,

 2. Zachowanie higieny: Czysta wentylacja zapewnia higieniczne warunki pracy w kuchni, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów sanitarnych.

 3. Zdrowie pracowników: Regularne czyszczenie wentylacji może pomóc w redukcji emisji zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy zdrowia i komfortu pracowników.

 4. Zapobieganie awariom: Nagromadzony tłuszcz może prowadzić do jego uszkodzenia wirnika i konieczności naprawy lub wymiany części na nową.

 5. Zachowanie jakości potraw: Czysta wentylacja pomaga w utrzymaniu jakości potraw poprzez eliminację nieprzyjemnych zapachów, które mogą przenikać do potraw.

 6. Zgodność z przepisami: W przypadku gdy dojdzie do poważnych uchybień, wizyta Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego może odbyć się bez zapowiedzi. Inspektorat ma prawo nałożyć poważniejsze kary a nawet unieruchomić lokal.

Dlaczego czyszczenie wentylacji
w gastronomii jest szczególnie ważne?

CZYSZCZENIE WENTYLACJI W GASTRONOMII

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Nie, nawet gdy system wentylacji działa bez problemów, regularne czyszczenie i dezynfekcja są ważne dla utrzymania zdrowego i czystego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Czy czyszczenie wentylacji jest konieczne tylko, jeśli wystąpią z nią problemy?

Dezynfekcja wentylacji mechanicznej mogą pomóc w redukcji alergenów, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób, poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zmniejszeniu ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.

Jakie są korzyści wynikające
z dezynfekcji wentylacji mechanicznej?

Niedrożna instalacja wentylacyjna to poważny problem dla użytkowników budynku. Efektem złego stanu wentylacji mogą być następujące objawy zdrowotne: problemy z oddychaniem, zapalenie spojówek, nasilające się objawy alergii, problemy z koncentracją i wiele innych.
Innymi skutkami są również:

 • zła jakość powietrza wewnętrznego

 • głośna praca całej instalacji

 • zwiększona wilgotność powietrza

 • zagrzybienie instalacji

 • zaburzenie przepływu powietrza

 • zwiększenie kosztów zużycia energii

 • zwiększone ryzyko wystąpienia awarii

 • pogorszenie wymiany ciepła

 • niska temperatura nawiewu zimą

Czym grozi długo nieczyszczona wentylacja?

Regularne czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej pomagają zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń, pyłków, pleśni i bakterii, które mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem oraz obniżenia wydajności systemu HVAC.

​​​​​​Dlaczego warto regularnie czyścić wentylację mechaniczną?