Złóż zapytanie

Badania jakości powietrza

Walidacja filtrów HEPA

Czyszczenie wentylacji

Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

WALIDACJA FILTRÓW HEPA

NAPRAWA FILTRA HEPA 

Czasem może dojść do wykrycia nieznacznych przecieków. W takim wypadku jest dopuszczona naprawa filtra pod pewnym warunkiem. Zgodnie z zaleceniami IEST RP-CC034.2 naprawa przecieku filtra nie powinna przekraczać więcej niż 3% powierzchni filtra. Jeśli okaże się, że uszkodzenie jest większe, należy wymienić filtr na nowy.

Firma Kraftvent oferuje kompleksową obsługę:

✓ Montaż filtrów wysokoskutecznych

✓ Demontaż starych filtrów HEPA wraz z utylizacją

✓ Wykonanie testu integralności i szczelności osadzenia po zamontowaniu

 

Zobacz również:  Walidacja filtrów HEPA. Wymagania odbiorcze.

 

Najważniejszym wyzwaniem stawianym pomieszczeniom czystym od lat jest zapewnienie wydajnej filtracji powietrza. Dlatego po zamontowaniu filtrów absolutnych należy bezwzględnie przeprowadzić test integralności oraz szczelności osadzenia filtrów wysokoskutecznych zgodnie z obowiązującą normą.

CEL WALIDACJI FILTRÓW ABSOLUTNYCH

Walidację przeprowadza się by wykluczyć następujące czynniki prowadzące do pogorszenia się poziomu filtracji:

 • uszkodzenie filtrów podczas transportu
 • uszkodzenie filtrów podczas montażu
 • nieszczelność spowodowana nierównomiernym rozłożeniem nacisku podczas montażu
   

W ten sposób można przekonać się, czy filtry zostały prawidłowo osadzone. 

WYMAGANIA ODBIORCZE FILTRÓW WYSPKOSKUTECZNYCH HEPA (i ULPA)

 • Kontrola wstępna filtrów  – każdy filtr powinien posiadać fabryczny certyfikat potwierdzający pomyślne przejście testów według normy PN-EN 1822-1:2019. Oprócz certyfikatu, należy sprawdzić wizualnie filtr pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych np. podczas transportu. Jeśli na filtrze lub uszczelkach znajdują się nawet niewielkie uszkodzenia widoczne gołym okiem, wówczas filtr jest nieszczelny.
   
 • Badania szczelności osadzenia oraz integralności filtrów - polega na skanowaniu laserowym czujnikiem cząstek (fotometr aerozolowy) na całej powierzchni filtra zaczynając w obszarze uszczelki filtra. Procedurę walidacji opisuje norma PN-EN ISO 14644-3.
   

TEST INTEGRALNOŚCI FILTRÓW HEPA

Dlaczego walidacja jest potrzebna jeśli filtr HEPA posiada fabryczny certyfikat potwierdzający poziom szczelności? Badanie integralności filtrów HEPA wykonuje się po montażu. Walidacja nie ma na celu potwierdzenia klasy filtrów, lecz ma potwierdzić poprawność osadzenia – inaczej mówiąc, wykluczyć możliwość przecieków w celu zapewnienia wysokiej czystości powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent


ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc