Adres
ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc

Skontaktuj się z nami
kontakt@kraftvent.pl

 +48 576 544 771

Logo Facebook Kraftvent
Logo YouTube Kraftvent
Logo Gwarancji 100%

Kontakt

Kraftvent Logo

Kanały wentylacyjne z czasem stają się siedliskiem mikroorganizmów chorobotwórczych w postaci  bakterii, grzybów i pleśni. Dlatego kontrola czystości powietrza jest jedną z czynności niezbędnych do utrzymania wymaganego poziomu czystości powietrza dla pomieszczeń czystych. Szczególnie dotyczy to sal operacyjnych, ze względu na ryzyko przenoszenia infekcji drogą powietrzną.  W poniższym artykule omówiono w skrócie metody kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza.

 • Czystość kanałów wentylacyjnych- metoda wymazowa

 • Czystość kanałów wentylacyjnych - metoda odciskowa

 • Badanie czystości powietrza  - metoda sedymentacyjna

 • Badanie czystości powietrza  - metoda zderzeniowa

Do pobierania "wymazówki" stosuje się próbnik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończone wacikiem z bawełny. Metoda ta służy do oceny czystości powierzchni o znacznym stopniu zanieczyszczenia. Kolejnym sposobem pobrania wymazów są gładkie gąbki, które stosowane są do większych powierzchni. Po pobraniu próbkę pakuje się w sterylne woreczki.

Metoda odciskowa polega na pobraniu próbki za pomocą płytki odciskowej wypełnionej odpowiednim podłożem wzrostowym.  Metodę stosuje się do oznaczania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni gładkich, płaskich powierzchni produkcyjnych, foli opakowaniowych, wieczek itp.

W metodzie sedymentacyjnej otwarte płytki pozostawia się na 30 minut na wysokości 1 metra od podłogi. Do pobrania próbek stosuje są płytki  zawierające podłoża z neutralizatorami. Zarodki powinny dojrzewać przez 48 godzin w temperaturze 37°C (TSA) lub przez 10 dni w temperaturze 28°C (Sabouraud).

Badania mikrobiologiczne

Pobrane próbki przekazywane są do niezależnego laboratorium badawczego, gdzie otrzymane wyniki porównywane są z dopuszczalnym zakresem.  

 • Czystość kanałów wentylacyjnych- metoda wymazowa

 • Czystość kanałów wentylacyjnych - metoda odciskowa

 • Badanie czystości powietrza  -
  metoda sedymentacyjna

 • Badanie czystości powietrza -
  metoda zderzeniowa 

Do pobierania próbek metodą wymazową stosuje się próbnik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończone wacikiem z bawełny. Metoda ta służy do oceny czystości powierzchni o znacznym stopniu zanieczyszczenia. Kolejnym sposobem pobrania wymazów są gładkie gąbki, które stosowane są do większych powierzchni. Po pobraniu próbkę pakuje się w sterylne woreczki.

Metoda odciskową polega na pobraniu próbki za pomocą płytki odciskowej wypełnionej odpowiednim podłożem wzrostowym.  Metodę stosuje się do oznaczania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni gładkich, płaskich powierzchni produkcyjnych, foli opakowaniowych, wieczek itp.

W tej metodzie sedymentacyjnej otwarte płytki pozostawia się na 30 minut na wysokości 1 metra od podłogi. Do pobrania próbek stosuje są płytki zawierające podłoża z neutralizatorami. Zarodki powinny dojrzewać przez 48 godzin w temperaturze 37°C (TSA) lub przez 10 dni w temperaturze 28°C (Sabouraud).

Metoda zderzeniowa polega na zasysaniu badanego strumienia powietrza przez urządzenie podciśnieniowe - tzw. próbnik powietrza zawierający szczeliny lub otwory.  Podczas gdy powietrze jest zasysane, bakterie uderzają o powierzchnię pożywki zamocowanej na specjalnej płytce mocującej. Następnie zarodniki te poddawane są inkubacji, a na koniec zlicza się liczbę powstałych kolonii.

Próbki z powierzchni będącej przedmiotem procesu czyszczenia
i dezynfekcji pobierane są tuż po zakończeniu czynności.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Wyślij Zapytanie

Logo Kraftvent

Metoda zderzeniowa polega na zasysaniu badanego strumienia powietrza przez urządzenie podciśnieniowe - tzw. próbnik powietrza zawierający szczeliny lub otwory.  Podczas gdy powietrze jest zasysane, bakterie uderzają o powierzchnię pożywki zamocowanej na specjalnej płytce mocującej. Następnie zarodniki te poddawane są inkubacji, a na koniec zlicza się liczbę powstałych kolonii. Więcej o metodzie zderzeniowej znajdziesz tu.

Próbki z powierzchni będącej przedmiotem procesu czyszczenia i dezynfekcji pobierane są tuż po zakończeniu czynności. Następnie próbki przekazywane są do niezależnego laboratorium badawczego, gdzie otrzymane wyniki porównywane są z dopuszczalnym zakresem.  

Złóż zapytanie