Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Wyślij Zapytanie

DLACZEGO PRZEPROWADZA SIĘ KONTROLĘ CZYSTOŚCI POWIETRZA?

 

Z uwagi na istniejące zagrożenia w postaci grzybów, bakterii i pleśni, zwykłe pomiary czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych nie są wystarczające. Po mimo faktu, że instalacje wentylacji tzw. „cleanroom’ów” wyposażone są w filtry wysokoskuteczne (HEPA lub UPLA) zabezpieczające przed emisją szkodliwych drobnoustrojów, istnieje możliwość przerastania się bakterii i grzybów w głąb filtrów, tym samym rozsiewając zarodniki na powierzchnię czystą. Obecność mikroorganizmów chorobotwórczych stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka. Wzrost wymagań higienicznych wymaga bardzo dokładnych metod pomiarów czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach czystych. Kontrolą jakości powietrza powinny być objęte również instalacje wentylacyjne w biurowcach i hotelach. Do badania jakości powietrza coraz częściej stosuje się metodę szczelinowo-zderzeniową.

NA CZYM POLEGA BADANIE JAKOŚCI POWIETRZA METODĄ ZDERZENIOWĄ?

Metoda szczelinowo-zderzeniowa polega na pobraniu zadanej ilości powietrza przez szereg drobnych otworów. Mały rozmiar szczelin pozwala na osiągnięcie większej prędkości podczas uderzenia o powierzchnię pożywki wzrostowej znajdującej się na płytce Petriego. Ten sposób pozwala na skuteczne oddzielenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych z pobranej próbki powietrza.

CZYM RÓŻNI SIĘ METODA ZDERZENIOWA OD METODY SEDYMENTACYJNEJ?

W metodzie sedymentacyjnej otwarte płytki z podłożem wzrostowym pozostawia się na wysokości 1m od podłogi na 30 minut. Metoda sedymentacyjna jest bardzo prosta, nie wymaga używania próbników powietrza lub innych aparatów pomiarowych. Oddzielenie zanieczyszczeń z powietrza następuje z wykorzystaniem siły grawitacji. Za pomocą tej metody nie można jednak wykryć najdrobniejszych cząstek, ponieważ te bardzo wolno lub w ogóle nie ulegają sedymentacji. Stąd, ta metoda może jedynie posłużyć jako wskaźnik prawdopodobnego stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

JAKIE INFORMACJE ZAWIERA PROTOKÓŁ KONTROLI CZYSTOŚCI POWIETRZA?

Protokół kontroli czystości zawiera następującą treść :

  • Rodzaj zastosowanych podłoży wzrostowych;

  • Wyniki badań w postaci tabelarycznej i wykaz wyhodowanych mikroorganizmów;

  • Porównanie otrzymanych wyników w odniesieniu do dopuszczalnego stężenia mikroorganizmów;

  • Zalecenia dotyczące prawidłowego utrzymania kanałów wentylacyjnych w stanie zapewniającym
    osiąganie wymaganej jakości powietrza.

Zobacz również: Zanieczyszczenia w wentylacji mechanicznej i rodzaje zagrożeń

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią metody usuwania zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych oraz dobiorą  częstotliwość oczyszczania instalacji.

22 kwietnia 2021


Na czym polega badanie jakości powietrza?

Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza polegająca na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń pobranej próbki powietrza z wentylacji.
Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent

Skontaktuj się z nami
kontakt@kraftvent.pl

+48 576 544 771
+48 731 434 678

ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc