Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Walidacja filtrów HEPA. Wymagania odbiorcze.

Na czym polega badanie jakości powietrza? 

Pomimo dużej ilości źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu istnieją metody ograniczenia ich stężenia w wentylowanym powietrzu:

  • Czyszczenie wentylacji mechanicznej to usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu odpowiedniej metody. Mechaniczne czyszczenie wentylacji polega na zdzieraniu i odsysaniu zanieczyszczeń za pomocą systemu odciągowo-filtracyjnego.

  • Dezynfekcja wentylacji mechanicznej po czyszczeniu wentylacji, czyli unieszkodliwianie zagrożeń mikrobiologicznych przy użyciu preparatów biobójczych.

  • Stosowanie wielostopniowej filtracji powietrza. W przypadku pomieszczeń czystych (tzw. clean room’ów) stosuję się trzy stopnie filtracji: filtry wstępne, filtry dokładne i filtry absolutne. Filtracja powietrza skutecznie ogranicza poziom zanieczyszczeń, dlatego filtry powinne być prawidłowo eksploatowane.

  • Czerpnie powinny być zlokalizowane z dala od lokalnych źródeł zanieczyszczeń biologicznych i pylących. Wysokość czerpni przygruntowej powinna wynosić co najmniej 2 m.

  • Stosowanie w niektórych rozwiązaniach lamp UV o działaniu bakteriobójczym, zapewniającym stałą dezynfekcję np. powietrza recyrkulowanego.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią źródła zanieczyszczeń oraz sprecyzują wytyczne dotyczące sposobu czyszczenia instalacji wentylacyjnej.

Powietrze doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń nie jest wolne od zanieczyszczeń. Mikroorganizmy rozwijające się wewnątrz przewodów wytwarzają lotne związki organiczne i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Jakość powietrza nawiewanego zależy od otoczenia budynku oraz od prawidłowej eksploatacji systemu wentylacji. Źródła zanieczyszczeń znajdujących się w wentylacji są bardzo liczne. W tabeli przedstawiono niektóre z nich.

          Tabela 1.1. Źródła zanieczyszczeń oraz rodzaje zagrożeń w wentylacji mechanicznej [1].

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w wentylacji mechanicznej
10 września 2022

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w wentylacji mechanicznej i rodzaje zagrożeń

FORMULARZ KONTAKTOWY

TWÓJ E-MAIL:

TELEFON:

TREŚĆ WIADOMOŚCI:

Dodaj załącznik

* Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Kraftvent w celu obsługi pytania. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i je akceptuję. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności oraz Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i je akceptuję.
 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent


ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc

Kraftvent Logo

Odkryj korzyści płynące z czyszczenia wentylacji:

Kraftvent Mateusz Nowak
NIP 7761704468
REGON 383661325

kontakt@kraftvent.pl

+48 576 544 771

+48 731 434 678

Skontaktuj się z nami. Nasz przedstawiciel odpowie na wszelkie pytania tak szybko jak to możliwe.

✓ poprawa jakości powietrza
✓ poprawa samopoczucia
✓ mniejsze ryzyko rozwojów bakterii
✓ dłuższa żywotność systemu wentylacji
✓ mniejsze ryzyko wystąpienia awarii
✓ redukcja kosztów eksploatacji