Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Walidacja filtrów HEPA. Wymagania odbiorcze.

Na czym polega badanie jakości powietrza? 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w wentylacji mechanicznej
10 września 2022

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 
w wentylacji mechanicznej i rodzaje zagrożeń

Powietrze doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń nie jest wolne od zanieczyszczeń. Mikroorganizmy rozwijające się wewnątrz przewodów wytwarzają lotne związki organiczne i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Jakość powietrza nawiewanego zależy od otoczenia budynku oraz od prawidłowej eksploatacji systemu wentylacji. Źródła zanieczyszczeń znajdujących się w wentylacji są bardzo liczne. W tabeli przedstawiono niektóre z nich.

Tabela 1.1. Źródła zanieczyszczeń oraz rodzaje zagrożeń w wentylacji mechanicznej [1].

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomimo dużej ilości źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu istnieją metody ich ograniczenia:

  • Czyszczenie wentylacji mechanicznej czyli usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu odpowiedniej metody do rodzaju zanieczyszczeń. Mechaniczne czyszczenie wentylacji polega na zdzieraniu i odsysaniu zanieczyszczeń za pomocą systemu odciągowo-filtracyjnego.

  • Dezynfekcja wentylacji mechanicznej po czyszczeniu wentylacji, czyli unieszkodliwianie zagrożeń mikrobiologicznych przy użyciu preparatów biobójczych.

  • Stosowanie wielostopniowej filtracji powietrza. W przypadku pomieszczeń czystych (tzw. clean room’ów) stosuję się trzy stopnie filtracji: filtry wstępne, filtry dokładne i filtry absolutne. Filtracja powietrza skutecznie ogranicza poziom zanieczyszczeń, dlatego filtry powinne być prawidłowo eksploatowane.

  • Czerpnie powinny być zlokalizowane z dala od lokalnych źródeł zanieczyszczeń biologicznych i pylących. Wysokość czerpni przygruntowej powinna wynosić co najmniej 2m.

  • Stosowanie w niektórych rozwiązaniach lamp UV o działaniu bakteriobójczym zapewniającym stałą dezynfekcję np. powietrza recyrkulowanego.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią źródła zanieczyszczeń oraz sprecyzują wytyczne dotyczące czyszczenia instalacji wentylacyjnej. Wyślij zapytanie.
 

Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent

ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc