Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Wyślij Zapytanie

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem człowieka do zdrowia, każdy ma prawo oddychać zdrowym powietrzem. Jest to szczególnie ważne w obiektach służby zdrowia takich jak oddziały operacyjne czy laboratoria, gdzie bezpieczeństwo pacjentów i personelu w kontekście zakażeń wewnątrzszpitalnych jest nadrzędne. Utrzymanie odpowiednich warunków zawdzięczamy m.in. filtrom wysokoskuteczym, które są nieodzownym elementem tzw. „cleanroom’ów” czyli pomieszczeń czystych o podwyższonych standardach. Po montażu filtrów tego typu, niezbędne jest przeprowadzenie walidacji ich osadzenia. Proces ten umożliwia wskazanie wykonawcy usterek podczas montażu i możliwość ich poprawy na etapie odbioru. Wyślij zapytanie.

FUNKCJA FILTRÓW HEPA

Głównym zadaniem filtrów wysokoskutecznych HEPA/ULPA jest pozbawienie zanieczyszczeń (np. drobnoustroje, drobne cząstki stałe, zanieczyszczenia gazowe) powietrza nawiewanego do pomieszczeń czystych. Jest to końcowy, a za razem istotny element filtracji powietrza dla pomieszczeń o podwyższonych standardach.

ZASTOSOWANIE FILTRÓW HEPA

Filtry HEPA najczęściej znajdują zastosowanie w pomieszczeniach takich jak: sale operacyjne, izolatki, produkcja leków, mikroelektronika, przemysł spożywczy, pirotechniczny lub laboratoria badawcze.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA ODBIORCZE FILTRÓW HEPA?

 1. Kontrola wstępna filtrów HEPA – każdy filtr powinien posiadać fabryczny certyfikat potwierdzający pomyślne przejście testów według normy PN-EN 1822-1:2019. Certyfikat powinien określać:
  - klasę filtracji, typ, wymiary, numer fabryczny, nominalne natężenie przepływu, progową skuteczność filtracji, metodę badania, wyniki oraz rodzaj użytej aparatury badawczej.

  Oprócz certyfikatu, należy sprawdzić wizualnie filtr pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych np. podczas transportu.

 2. Badania szczelności osadzenia oraz integralności filtrów HEPA - polega na skanowaniu laserowym czujnikiem cząstek na całej powierzchni filtra zaczynając w obszarze uszczelki filtra. Procedurę walidacji opisuje norma PN-EN ISO 14644-3.

WALIDACJA FILTRÓW HEPA

Czasem pojawiają się pytania, dlaczego walidacja jest potrzebna jeśli filtr posiada fabryczny certyfikat potwierdzający poziom szczelności? Badanie integralności filtrów HEPA wykonuje się po montażu. Walidacja nie ma na celu potwierdzenia klasy filtrów, lecz ma potwierdzić poprawność osadzenia – inaczej mówiąc, wykluczyć możliwość przecieków. Test integralności  filtrów HEPA w instalacjach szpitalnych powinien być przeprowadzony co 12 miesięcy.

NAPRAWA FILTRÓW HEPA

Czasem może dojść do wykrycia nieznacznych przecieków. W takim wypadku jest dopuszczona naprawa filtra pod pewnym warunkiem. Zgodnie z zaleceniami IEST RP-CC034.2 naprawa przecieku filtra nie powinna przekraczać więcej niż 3% powierzchni filtra. Jeśli okaże się, że uszkodzenie jest większe, należy wymienić filtr na nowy.

KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ FILTRY HEPA?

Filtry należy wymienić gdy:

 1. test integralności da wynik ujemy,
 2. nastąpi wzrost oporu przepływu do wartości granicznej,
 3. dojdzie do uszkodzenia filtra,
 4. występuje zawilgocenie i dochodzi do emisji lotnych związków organicznych.
   

Firma Kraftvent oferuje kompleksową obsługę z zakresu filtracji powietrza:

 • Montaż filtrów wysokoskutecznych u klienta
   

 • Wykonanie testu integralności i szczelności osadzenia po zamontowaniu

Zobacz również: Walidacja filtrów HEPA - informacje ogólne
Zobacz również: Zanieczyszczenia w wentylacji mechanicznej i rodzaje zagrożeń

16 lutego 2021


Walidacja filtrów HEPA. Wymagania odbiorcze.

Test szczelności filtrów hepa. Badanie integralności filtrów hepa.
Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent

Skontaktuj się z nami
kontakt@kraftvent.pl

+48 576 544 771
+48 731 434 678

ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc