Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Wyślij Zapytanie

Drukarki w dzisiejszych czasach stały się bardzo popularne. Można spotkać  je niemal wszędzie np. w każdym biurze, domu, czy uczelni. W ostatnich latach drukarki laserowe cieszą się coraz większą popularnością mimo iż początkowo, na tego rodzaju sprzęt mogły pozwolić sobie klienci z grubszym portfelem. Wyróżnia je fakt, że drukarki typu laserowego są szybkie, bardziej wytrzymałe i tańsze w utrzymaniu, niż w przypadku drukarek atramentowych. Czy zatem urządzenia laserowe mają wady?

EMISJA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI

Naukowcy z Uniwersytetu we Freiburgu od pewnego czasu zajmują się nad badaniami szkodliwości pyłów pochodzących z drukarek laserowych na zdrowie człowieka. Wyniki testów były zaskakujące. Badania dowiodły, że drukarki laserowe emitują szkodliwe substancje w postaci nanocząsteczek (np. styren, benzol i LZO), które w sposób negatywny wpływają na zdrowie człowieka -  związki mogą wywoływać mutacje i zmiany łańcucha DNA. 

J.AKIE CHOROBY MOŻE WYWOŁAĆ SZKODLIWY PYŁ?

Jeśli pył zostanie wciągnięty do układu oddechowego, może przedostać się do krwioobiegu i roznieść się po całym organizmie stwarzając tym samym realne zagrożenie zdrowotne. Przy długotrwałym narażeniu na wdychanie tego typu szkodliwych substancji, pył może spowodować ból głowy, pylicę płuc, zapalenie dróg oddechowych, trwałe uszkodzenie płuc a nawet wywołać nowotwór.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO?

Już na etapie projektowania wentylacji powinno przewidzieć się oddzielne ogólnodostępne dla pracowników pomieszczenie na drukowanie, gdzie możliwa będzie ciągła wymiana powietrza. Wszystkie kanały wentylacyjne powinny mieć zaprojektowane otwory wyczystne, a dostęp do tych miejsc nie może być utrudniony.

Oprócz standardowej wymiany filtrów, należy wziąć pod uwagę okresową kontrolę stanu wentylacji. Poziom zanieczyszczeń kanałów może być oceniany organoleptycznie lub przy użyciu specjalistycznego oprzyrządowania. Podczas inspekcji kamerą endoskopową ekipa serwisowa rejestruje obraz wnętrza przewodu wentylacyjnego. W ten sposób dokonuje się oceny stanu kanałów wentylacyjnych oraz innych trudno dostępnych miejsc.

Biorąc pod uwagę zagrożenia związane ze szkodliwymi substancjami unoszącymi się w powietrzu, konieczne jest regularne przeprowadzanie czyszczenia instalacji wentylacyjnych. W krajach zachodnich oraz w Polsce można zauważyć wzrost zainteresowana tą usługą, ponieważ ma ona wymierne korzyści:

  • Poprawa cyrkulacji i jakości powietrza wewnętrznego

  • Zmniejszenie oporów przepływu powietrza,

  • Ograniczenie emisji pleśni i grzybów,

  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji układu.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią metody usuwania zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych oraz ustalą odpowiednią częstotliwość oczyszczania instalacji.

Zobacz również: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w wentylacji mechanicznej i rodzaje zagrożeń

10 lutego 2021


Czy korzystanie z drukarek i kserokopiarek jest bezpieczne?

Bezpieczne korzystanie z drukarek i kserokopiarek laserowych to prawidłowo zaprojektowana i utrzymana instalacja wentylacyjna.
Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent

ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc