Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Wyślij Zapytanie

W branży gastronomicznej często używane są oleje i tłuszcze, które mogą osadzać się w systemach wentylacyjnych. Nagromadzenie tych substancji prowadzi do zwiększenia ryzyka pożaru czy wzrostu kosztów eksploatacji. Ponadto, nieczyszczona wentylacja prowadzi do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych oraz może negatywnie wpłynąć na samopoczucie gości czy personelu. Często zauważalnym symptomem jest również spadek wydajności urządzeń. Dlatego warto pamiętać o regularnym czyszczeniu i dezynfekcji wentylacji. Okresowe usuwanie tłuszczu z systemu wentylacyjnego zmniejsza ryzyko potencjalnych potencjalnych zagrożeń.

 

JAKIE RYZYKO STANOWI NIECZYSZCZONA WENTYLACJA KUCHENNA?

Podczas oceny stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych bardzo istotne jest określenie warunków i zagrożeń wynikających
z pracy na kuchni. Gotowanie i smażenie to procesy, które wytwarzają tłuste i wilgotne opary. Te wędrują wraz z powietrzem
i z czasem osadzają się na ścianach przewodów wentylacyjnych stanowiąc następujące zagrożenia:

  • Ryzyko wystąpienia pożaru – wysoka temperatura w kanale wentylacyjnym może doprowadzić do zapłonu zalegającej warstwy tłuszczowej

  • Wzrost kosztów eksploatacji – w nieczyszczonej wentylacji zwiększają się opory przepływu, skutkując wzrostem poboru energii przez urządzenia elektryczne

  • Nieprzyjemne zapachy - brudna i niedrożna wentylacja sprzyja przedostawaniu się przykrych zapachów do sali gości

  • Zagrożenie mikrobiologiczne – emisjia bakterii w warstwie tłuszczowej, które mogą przedostać się do przygotowanych potraw

  • Nieprawidłowości z przepisami - niewłaściwe utrzymanie wentylacji może prowadzić do grzywien lub nawet do zamknięcia działalności

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ WENTYLACJĘ GASTRONOMICZNĄ?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków należy wziąć pod uwagę rodzaj paleniska oraz warunki użytkowe wentylacji gastronomicznej [1]:

§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

CZYSZCZENIE WENTYLACJI W GASTRONOMII

Do czyszczenia silnie zatłuszczonych powierzchni kanałów wyciągowych instalacji kuchennych w stosuje się następujące metody czyszczenia :

  • Na sucho – czyszczenie mechaniczne przy użyciu szczotek obrotowych o sztywnym włosiu
  • Na mokro - czyszczenie aktywną pianą lub użycie wysokiej temperatury (np. gorąca para wodna)
     

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WYCIĄGÓW KUCHENNYCH

Z kolei zagraniczna norma HVCA TR/17 „Guide to good practice. Cleanliness of ventilation systems” zaleca częstotliwość czyszczenia wyciągów kuchennych w zależności od stopnia użytkowania okapów kuchennych.

Tab. 1. Częstotliwość czyszczenia instalacji kuchennych zgodnie z HVCA TR/17 [2]

Stopień użytkowania urządzeń kuchennych

Czas użytkowania
urządzeń na dobę

Częstotliwość czyszczenia instalacji wyciągowej

duży

12-16 h

3 miesiące

umiarkowany

6-12 h

6 miesięcy

mały

2-6h

12 miesięcy

 

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią metody usuwania zanieczyszczeń oraz dobiorą częstotliwość oczyszczania instalacji. Wyślij zapytanie.

Zobacz również: Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z restauracji?

LITERATURA
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).

[2] Guide to good practice. Cleanliness of ventilation systems HVCA TR/17

 

14 lutego 2021


Dlaczego czyszczenie w gastronomii jest szczególnie ważne?

Efekt czyszczenia wentylacji wyciągowej w gastronomii. Kontrola stanu wentylacji wyciągowej po oczyszczeniu z osadu tłuszczowego.
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent


ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc

Kraftvent Logo

TWÓJ E-MAIL:

TELEFON:

TREŚĆ WIADOMOŚCI:

Dodaj załącznik

* Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Kraftvent w celu obsługi pytania. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i je akceptuję. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności oraz Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i je akceptuję.
 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kraftvent Mateusz Nowak
NIP 7761704468
REGON 383661325

kontakt@kraftvent.pl

+48 576 544 771

+48 731 434 678

Skontaktuj się z nami. Nasz przedstawiciel odpowie na wszelkie pytania tak szybko jak to możliwe.

✓ poprawa jakości powietrza
✓ poprawa samopoczucia
✓ mniejsze ryzyko rozwojów bakterii
✓ dłuższa żywotność systemu wentylacji
✓ mniejsze ryzyko wystąpienia awarii
✓ redukcja kosztów eksploatacji

Odkryj korzyści płynące z czyszczenia wentylacji: